Dubnica mojimi očami

Literárna súťaž Dubnica mojimi očami, vyhlásená pri príležitosti 830. výročia od prvej písomnej zmienky o našom meste, je primárne určená pre žiakov základných a stredných škôl (uvítame aj kolektívne práce), avšak zúčastniť sa jej môže každý obyvateľ nášho mesta. Téma je ľubovoľná, tešíme sa na úvahy či básne o meste, na príbehy z minulosti, súčasnosti alebo aj budúcnosti – skutočné či vymyslené, veselé i vážne, jedinou podmienkou je súvislosť práce a jej obsahu s Dubnicou nad Váhom.

Žáner

poézia, próza

Kategórie

1. stupeň ZŠ; 2. stupeň ZŠ; stredné školy; dospelí

Podmienky súťaže

V kategórii próza pošle súťažiaci najviac 3 samostatné, doteraz nepublikované práce v maximálnom súhrnnom rozsahu 10 strán, v kategórii poézia najviac 6 doteraz nepublikovaných básní. Súťaž nie je určená pre členov spisovateľských organizácií.

Svoje práce môžete priniesť do knižnice osobne alebo poslať elektronicky na adresu dubnicamojimiocami@gmail.com do 31.5.2023. Text musí byť ucelený, úryvky nebudú do súťaže zaradené. Na súťažné práce je potrebné uviesť vek, bydlisko alebo adresu školy, ktorú súťažiaci navštevuje (ZŠ môžu literárne diela zasielať hromadne), dospelí uvedú aj mailovú adresu a telefonický kontakt. Práce zaslané do súťaže nevraciame.

Výsledky zverejníme v júni 2023 na webe kniznica.dubnica.eu (výhercov budeme kontaktovať) a ceny budú odovzdané na slávnostnom vyhodnotení v septembri 2023. Presný termín autorom ocenených prác včas oznámime.

Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien.

Prihlásením sa do súťaže súťažiaci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, vek, bydlisko alebo adresa školy za účelom spracovania a zverejnenia výsledkových listín na webových stránkach knižnice, v Dubnických novinách a na sociálnych sieťach. Súhlas súťažiaci poskytuje na obdobie počas trvania súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia.

Galéria

Nenašli sa žiadne naplánované predstavenia pre toto podujatie.