Cenník poplatkov a služieb

Príloha

 

CENNÍK   POPLATKOV A SLUŽIEB

 

Členské poplatky:

 

dospelí:

4,00 €

študenti a dôchodcovia :

3,00 €

deti (do 15 r.):

2,00 €

Upomienky dospelí:

 

1. upomienka:

1,00 €

2. upomienka:

3,00 €

Upomienky deti do 15 rokov

 

1. upomienka:

1,00 €

2. upomienka:

3,00 €

Strata členského preukazu

1,00 €

Poškodenie čiarového kódu:

1,00 €

Poplatok za stratu dokumentu:

3,00 €

 

K poplatku za stratu dokumentu sa hradí knižný dokument , ktorého cenu určuje knižnica podľa povahy dokumentu .

 

Medziknižničná výpožičná služba:             3,- €

 

Jednorazový poplatok pre neregistrovaných používateľov :

-   absenčné výpožičné služby:                     1,50 €

-   prezenčné výpožičné služby:                    0,50 €

 

Rezervovanie  dokumentov:                      0,50 €

 

 

Kopírovanie a tlač dokumentov z knižnice:

-  formát A4 jednostranne                             0,10 € 

 

Cena za knižničné služby je splatná v hotovosti v Mestskej knižnici v Dubnici nad Váhom .