Služby

  • výpožičné služby absenčné a prezenčné

  • absenčné a prezenčné výpožičky periodík

  • faktografické a bibliografické informácie

  • medziknižničné výpožičné služby

  • predlžovanie výpožičnej lehoty knižničných dokumentov

  • rezervovanie knižničných dokumentov

  • reprografické služby (kopírovanie a tlač)

  • zabezpečenie prístupu na internet prostredníctvom wifi